contacta con nosotros

Avda. de Vigo 18
36640 Pontecesures

escríbenos
Quieres contactar con nosotros por un proyecto?

Para saber más de nosotros:

Social
Se tienes un proyecto y quieres contárnoslo rellena el siguiente formulario.

Hablamos?

Sobre ti
Sobre tu proyecto
 • Responsable do tratamento: Quero Deseño
 • Dirección do responsable: Avda. de Vigo 18, 36640 Pontecesures, Pontevedra – España.
 • Finalidade: Os seus datos serán usados para poder atender as súas solicitudes e prestarlle os nosos servizos.
 • Publicidade: Só enviarémoslle publicidade coa súa autorización previa, que poderá facilitarnos mediante a casa correspondente establecida para o efecto.
 • Lexitimación: Unicamente trataremos os seus datos co seu consentimento previo, que poderá facilitarnos mediante a casa correspondente establecida para o efecto.
 • Destinatarios: Con carácter xeral, só o persoal da nosa entidade que estea debidamente autorizado poderá ter coñecemento da información que lle pedimos.
 • Dereitos: Ten dereito a saber que información temos sobre vostede, corrixila e eliminala, tal e como se explica na información adicional dispoñible na nosa páxina web.
 • Información adicional: Máis información no apartado Os seus os seus datos seguros da nosa páxina web.
Encantados de atenderte

Contacta con nosotros

 • Responsable del tratamento: Quero Deseño
 • Dirección del responsable: Avda. de Vigo 18, 36640 Pontecesures, Pontevedra – España.
 • Finalidad: Sus datos serán usados para poder atender sus solicitudes y prestarle nuestros servicios.
 • Publicidad: Solo le enviaremos publicidad con su autorización previa, que podrá facilitarnos mediante la casilla correspondiente establecida al efecto.
 • Legitimación: Únicamente trataremos sus datos con su consentimiento previo, que podrá facilitarnos mediante la casilla correspondiente establecida al efecto.
 • Destinatarios: Con carácter general, sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le pedimos.
 • Derechos: Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla y eliminarla, tal y como se explica en la información adicional disponible en nuestra página web.
 • Información adicional: Más información en el apartado SUS DATOS SEGUROS de nuestra página web.